מותגים - Josephine Kimberling


 My artistic talent has been cultivated through 10 years in the fashion industry, by creating hundreds of patterns for Nordstrom product lines, as well as designing my own prints for sale worldwide through a well-known art representative in London. Along with my work in the fashion industry, I have designed stationery and gift-wrap products for one of the most well-known card manufacturers in the world – Hallmark.

Almost five years ago I decided it was time to embark on a new journey. I left the fast-paced fashion world I had dedicated 10 years of my life to, to follow my dreams and pursue a more curated life, where I could be intentional about what I create and stretch myself to learn and grow each day towards things that are important to me. 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.josephinekimberling.com/


ג'ינג'ה מיסחור ושיווק info@ginja.co.il I 0526-517127
© הזכויות שמורות לבעלי התוכן, אין להעתיק או להשתמש בלא רשות