מותגים - Unsleep Sheep


We are told to count sheep when we cannot sleep, but….what if the sheep can’t sleep, what will it do?? Based on a popular plush doll collection by 2:Spot, UNSLEEP SHEEP is a story of an insomniac sheep, who tries to find himself a good night sleep with every means possible. UNSLEEP targets people who find it hard to get up for work or school every morning!!  


ג'ינג'ה מיסחור ושיווק info@ginja.co.il I 0526-517127
© הזכויות שמורות לבעלי התוכן, אין להעתיק או להשתמש בלא רשות